DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Deinonychosauria
Deinonychosauria
 
Do infrařádu deinonychosauria patří někteří nejpodivuhodnějších a nejděsivějších masožravých dinosaurů. Jsou většinou malí lehcí a
obratní a typickým znakem pro ně je velký zahnutý dráp na zadních končetinách. Jejich výskyt započal již v období jury, ale hlavní rozmach zažily deinonychosauři až v triasu.
Dělíme je do tři skupin: Dromeosauridae, Saurornithoididae a Deinocheiridae.
 

  

Alxasaurus
Alxasaurus byl pravěký ještěr příbuzný therizinosauru. Měl dlouhé štíhlé přední končetiny a prsty opatřené ohromnými drápy. Tělo bylo statné se silnými
kyčlemi a krátkým ocasem, který mohl pomáhat při stoji, když se dinosaurus krmil. Malá hlava končila bezzubým zobákem, ale vzadu v čelistech měl malé
zuby. Byl dlouhý 6M a vážil 1,5T.
  

 

Bambiraptor
Bambiraptor je malý dravý dinosaurus, který žil před 75 miliony let na území dnešní Montany v USA. Byl jen asi 30 cm vysoký, 70 cm dlouhý a vážil kolem 2
kg (šlo však ještě o nedospělého jedince). Bambiraptor byl objeven roku 1995 teprve čtrnáctiletým chlapcem v Glacier National Park v Montaně. Podle svých
malých rozměrů dostal i jméno (podle známé Disneyho postavičky). Bambiraptor je jedním z nejlépe zachovaných dinosaurů vůbec (kostra je asi z 95%
kompletní). Zajímavostí také je, že měl vůbec největší mozek v poměru k velikosti těla ze všech známých dinosaurů (hodnota EQ - encefalizačního kvocientu
je 12,5 - 13,8). Šlo tedy o velmi bystrého a agilního dravce, možná žil dokonce částečně na stromech. Bambiraptor byl ještě inteligentnější než příbuzný druh
Troodon formosus. Nedávno navíc bylo zjištěno, že dokázal obrátit prst proti ostatním dvěma a byl tak schopen manipulovat s předměty. Tuto schopnost přitom zřejmě žádný
jiný dinosaurus neměl.

   

 
 
Cryptovolans (Skrytý letec)
Cryptovolans byl malý teropodní dinosaurus (asi 90 cm dlouhý), blízce příbuzný rodu Microraptor. Cryptovolans měl také velmi dobře vyvinuté letky
(pernatý pokryv těla) a patřil tedy mezi opeřené dinosaury. Podle biomechanických studií byl zřejmě schopen výkonného letu, dokonce lépe než známý
prapták Archaeopteryx.
 

 

Deinocheirus (strašlivá ruka)
Deinocheirus byl velký dravý dinosaurus, který žil v období pozdní křídy na území dnešního Mongolska. Jediným zachovaným pozůstatkem tohoto
zvláštního teropoda jsou jeho obří paže, které měřily kolem 2,5 metru. Paže byly zakončeny mohutnými drápy, dlouhými přes 30 cm. Předpokládá se, že jeho
délka dosahovala 12-20 metrů a hmotnost se mohla pohybovat až okolo 9 tun.
 

 

Deinonychus (strašný dráp
Deinonychus byl rodem masožravého teropodního dinosaura z čeledi Dromaeosauridae. Fosílie tohoto až 3,5 metru dlouhého a 80 kg vážícího maniraptora
pocházejí z montanské formace Cloverly. Deinonychus žil ve spodní křídě. K lovu využíval své silné čelisti a především mohutné drápy na druhém prstu
zadních končetin. Když se Deinonychus pohyboval, míval tyto drápy zvednuté, aby se neotupily. Je také pravděpodobné, že tento nebezpečný dravec žil a
lovil ve smečkách.
   

 

Dromaeosaurus (běhající ještěr)
Dromeosaurus byl malý teropodní dinosaurus. Žil v pozdní křídě. Jeho životní prostředí bylo plné ceratopsidů a kachnozobích dinosaurů, pachycefalosaurů,
ankylosaurů i tyranosaurů, jako např. Albertosaurus. Jeho příbuzní jsou např.: Deinonychus, nebo Velociraptor.
   

 

Jinfengopteryx  (pero fénixe)
Jinfengopteryx byl malý, jen asi 55 cm dlouhý teropodní dinosaurus, žijící zřejmě ve spodní křídě na území dnešní Číny.
Jinfengopteryx patří mezi opeřené dinosaury. Patřil zřejmě do čeledi Troodontidae, ale přesné zařazení ještě není jisté.
  

 

Koparion
Koparion byl drobný teropodní dinosaurus, popsaný v roce 1994 ouze na základě fosilního zubu. Předpokládá se, že patřil troodontidnímu dinosaurovi jen
kolem 1 metru dlouhému, který žil na koncí období jury (asi před 155-150 miliony let) na území dnešního Utahu v USA.
  

 

Microraptor (Malý lovec)
Microraptor byl velmi drobný dromaeosauridní teropodní dinosaurus, který žil před asi 130-125 miliony let v oblasti severovýchodní Číně. Microraptor je asi
nejlepší ukázkou vývojové příbuznosti mezi dinosaury a ptáky. Oba dosud objevené druhy (M. zhaoianus a M. gui) vykazují přítomnost velmi dobře
vyvinutých per (patří mezi tzv. opeřené dinosaury). Microraptor s délkou těla jen 55-77 cm patřil mezi nejmenší dinosaury.
  

 

Pedopenna (Peří na chodidle)
Pedopenna byl malý maniraptoridní dinosaurus, žijící před asi 160-140 miliony let na území dnešní Číny. Tento teropod patřil mezi
nejmenší známé neptačí dinosaury, jeho délka nepřekročila 1 metr.
  

 

Protarchaeopteryx

 

Protarchaeopteryx byl jedním z prvních objevených opeřených dinosaurů. Dosahoval velikosti krocana a žil v období spodní křídy na území dnešní Číny. Patřil
mezi zvlášní skupinu teropodů známou jako Oviraptorosauria. Peří tohoto rodu bylo dobře vyvinuto, ale nesloužilo zřejmě k letu. Protarchaeopteryx byl
pravděpodobně všežravý nebo býložravý.
  

 

Troodon (zraňující zub)

 

Troodon formosus („zraňující zub“) byl drobným masožravým dinosaurem, který žil asi před 75 - 65 miliony let v Kanadě a v USA. Byl to asi 2 metry dlouhý, 1 metr
vysoký a 60 kilogramů vážící teropod. Troodon se pravděpodobně živil drobnými obratlovci. Díky velkým očím viděl dobře i za šera. Byl velic inteligentní (EQ až 6,5)
 
  

 

 

Saurornithoides  (ptakovitý ještěr)

 

Saurornithoides je nedostatečně známý, čilý a inteligentní malý masožravec.Měl dlouhou nízkou hlavu s velkýma očima a ostrými zuby. Na plaza měl neobyčejně velký
mozek. Právě velký mozek mu dovoloval pohybovat se a útočit rychleji a chovat se inteligentněji než ostatní dinosauři. Saurornithoides žil v období svrchní křidy na
území dnešního Mongolska.
  
 

 

Sinornithosaurus (Čínský ptačí ještěr)

 

 

Sinornithosaurus  byl dromeosauridní teropodní dinosaurus, který žil v období spodní křídy na území dnešní Číny. Byl pátým objeveným opeřeným dinosaurem.
V době objevu byl tento dinosaurus nejvíce podobný ptákům, včetně stavby peří, které vykazuje mnohé pokročilé znaky. Sinornithosaurus však určitě nelétal, peří mu
nejspíš sloužilo jen jako teplotní izolace, možná si také pomocí něho prodlužoval skoky při běhu. Byl to zcela jistě dravý živočich, který aktivně lovil menší obratlovce.
Dnes jsou známy již dva druhy tohoto rodu, S. millenii a S. haoiana. Byl příbuzný jiným dromeosauridním dinosaurům, jako byl Velociraptor nebo Utahraptor
(je pravděpodobné, že také tito teropodi byli opeření).
 
  

 

Therizinosaurus (Ještěr s kosou)

 

Therizinosaurus dorůstal délky 10-12 metrů a hmotnosti 3-6 tun (čímž patřil k největším známým teropodům). Tento poměrně podivný dinosaurus s velkými drápy
(až přes 1 metr) a pažemi dlouhými až 2,5 metru žil v období křídy na území dnešního Mongolska. Je pravděpodobné, že i Therizinosaurus byl opeřený.
 
  

 

Utahraptor (lovec z Utahu)

 

Utahraptor je druh velkého dromeosaurida. Žil v období křídy v Utahu (USA). Byl až 6 metrů dlouhý a měl hrůzu vzbuzující dráp na nohou.
Lovil ve smečkách a díky své velikosti si mohl troufnout i na větší kořist.
 
 

 

Velociraptor (rychlý lupič)

 

Byl to malý, srpodrápý dinosaurus, patřící mezi dravé dromaeosauridy. Žil ve svrchní křídě na území dnešního Mongolska. Velociraptor byl jen asi 1,8 metru dlouhý a
vážil kolem 20 kilogramů. Výškou nepřesáhnul 60 cm. Byl tedy podstatně menší, než jak je zpodobňován například ve filmu Jurský park. Velociraptor pravděpodobně žil
a lovil ve smečkách. Lovil malé obratlovce a mláďata jiných dinosaurů, např. tehdy hojného ceratopsida druhu Protoceratops. S velkou pravděpodobností měl pernatý
pokryv těla. Mnohem větším příbuzným velociraptora byl Utahraptor objevený v USA. Tento dinosaurus je známý především díky své záporné „roli“ dravého zabijáka ve
velkofilmu Jurský park. Byla publikována studie, která dokazuje přítomnost pernatého pokryvu těla u tohoto dinosaura. Na základě „úchytů“ na kostech je jisté, že tito
dinosauři byli alespoň na končetinách vybaveni pernatým integumentem.
 
    

 

 

 

 

 

Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek