Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Carnosauria
Carnosauria

 

Infrařád carnosauria zahrnuje všechny velké masožravé dinosaury, kteří žily v období jury a převážně křídy.
Existují 3 skupiny karnosaurů:
 
1) Megalosauři
 
2) Spinosauři
3) Tyranosauři
 
 

 

Abelisaurus
Abelisaurus byl 7-9 m dlouhý a 1,5 t vážící masožravý dinosaurus (teropod). Známý je jen z jedné téměř kompletní lebky
dlouhé přibližně 85 cm. Žil přibližně před 80 milióny let na území dnešní Argentiny. Dalším známým abelisauridem je
patrně Carnotaurus, který byl rovněž nedávno nalezen v Argentině a jehož neúplný nález byl hlášen z roku 1988 z Francie.
  

 

Acrocanthosaurus (dlouhotrný ještěr)
Acrocanthosaurus byl až 12 m dlouhý a 4,5 t vážící masožravý dinosaurus. Žil před 115 až 110 milióny let na území dnešního Texasu.
Měl velkou, otvory odlehčenou lebku, silné, ale krátké přední končetiny s třemi prsty, dlouhé zadní končetiny a dlouhý ocas.
Páteřní obratle měly značně prodloužené trnové výběžky.
  

 Afrovenator (africký lovec)

Afrovenator byl masožravý dinosaurus, dlouhý až 9 m. Žil před 135 až 125 milióny let (ve spodní křídě) na území dnešní severní Afriky.
Měl velkou prodlouženou hlavu s vysokým počtem ostrých zubů, krátká, ale silné přední končetiny s ostrými zahnutými drápy,
dlouhé zadní končetiny nesoucí váhu těla a dlouhý, svalnatý ocas.
 

    

Albertosaurus (ještěr z Alberty)
Albertosaurus byl velký dravý dinosaurus, který žil na území Severní Ameriky ve svrchní křídě. Byl poměrně lehce stavěn,
a tak při délce až 9 metrů vážil zřejmě jen 1,3 - 1,7 tuny. Lebka byla dlouhá asi 1 metr. Albertosaurus byl podle proporcí končetin
pravděpodobně rychlým běžcem (jeho rychlost v běhu se odhaduje na víc než 50 km/h). Bylo také zjištěno, že žil ve smečkách o několika jedincích.
Je pravděpodobné, že také lovil ve smečce, což zřejmě značně zvyšovalo pravděpodobnost úspěchu při lovu.
  

 

Alioramus
Jeho maximální délka se pohybovala kolem 6 metrů. Časově se zařazuje do období pozdní křídy. Od Tyranosaura rexe se Aliorasmus
vzhledově lišil tvarem lebky, měl prodloužený čenich a jeho čelisti byly slabší. Mezi nozdrami a očima se nácházelo několik kostěných výrustků,
který používal možná během námluv, stejně jako rohy některých dinosaurů, pokud je to tak, mohli je mít jedině samci.
Alioramus se živil hlavně lovem, mohl se však také živit mršinami.
   

 

Allosaurus (cizí ještěr)
Allosaurus žil v období svrchní jury a byl to masožravec, který si chránil svá teritoria a bojoval o ně i s jinými allosaury.
Dokázal vyvinout znanou rychlost. Průměrná délka byla přibližně 7-9 m. Byly objeveny 4 druhy alosaura:
Allosaurus fragilis Allosaurus atrox Allosaurus jimmadseni Allosaurus europaeus
   

 

Baryonyx (těžký dráp)
Baryonyx byl 10metrů dlouhý 2 m vysoký a 2 t vážící theropodní dinosaurus žijící v období křídy. Žil u pobřeží jezer,
řek nebo potoků, kde se živil především rybolovem nebo požíráním mršin. Právě k chytání ryb mu mohl pomáhal dlouhý až
35centimetrový dráp na přední končetině. Vyznačoval se, již zmíněným, drápem a jakým si rohem na své protáhlé hlavě.
   

 

Berberosaurus (berberský ještěr)
Žil na území dnešního Maroka v období spodní jury. Berberosaurus je dosud nejstarším a nejprimitivnějším známým abelisauroidem
a byl popsán na základě nekompletních poskraniálních pozůstatků. Berberosaurus se pohyboval jako všichni ostatní teropodi
po dvou zadních končetinách. Nepatřil k velkým teropodům, jeho tělo měřilo kolem 5 metrů.
   

 

Carcharodontosaurus (žraloščí plaz)
Carcharodontosaurus byl kolosální dravec dosahující délky až okolo 13,5 m a váhy od 5-8 tun,
což z něj dělá jednoho z největších suchozemských dravců všech dob. C. saharicus žil v období spodní a svrchní křídy.
  

 

Carnotaurus (masožravý býk)
Carnotaurus žil přibližně před 112 - 93 milióny let. Nad očima měl dva výrůstky, které připomínaly býčí rohy.
Z této podobnosti vzniklo jeho pojmenování. Byl to po dvou chodící masožravec dlouhý přibližně 7-8 m a vážící přibližně 1 t.
Zajímavé jsou i jeho přední končetiny, které jsou i přes masivní ramena velmi krátké a prakticky nepoužitelné.
Patrně lovil mláďata, nebo menší ornitopody nebo se taky živil mršinami.
   

 

Ceratosaurus (rohatý ještěr)
Ceratosaurus žil přibližně před 150 milióny let. Pojmenován je podle kostěného hřebenovitého výstupku,
který byl za jeho života pokryt rohovinou. Byl to po dvou chodící masožravec dlouhý přibližně 5-6 m a vážící přibližně 1 t.
Na hřbetě podél páteře měl úzké kostěné desky. Pravděpodobně se jednalo o rudiment pancéřování.
Lovil například býložravé Driosaury či Stegosaury, ale byl schopen zaútočit i na mladé nebo nemocné sauropody.
  

 

Daspletosaurus (strašidelný ještěr)
Daspletosaurus byl velkým dravým dinosaurem, který žil ve svrchní křídě na území Severní Ameriky.
Byl blízkým příbuzným populárního rodu Tyrannosaurus, byl však menší a žil o několik milionů let dříve.
Je pravděpodobné, že daspletosaurus byl přímo vývojovým předkem svého většího „bratrance“.
   

 

Deltadromeus (svižný běžec od delty)
Deltadromeus agilis je jedním z největších známých masožravých dinosaurů. Podle propočtů mohl dosahovat délky až 13,3 metru.
Byl však poměrně lehce stavěný, takže hmotnostní odhady se pohybují jen kolem 3,5 tuny. Na svoji velikost měl tento obří dravec
neobvykle štíhlé zadní končetiny, což nasvědčuje schopnosti rychlého běhu.
  

 

Dilophosaurus (ještěr se dvěma hřebeny)
Dilophosaurus žil přibližně před 192-183 milióny let v období spodní jury. Byl to po dvou chodící masožravý dinosaurus dlouhý
přibližně 6 m a vážící 300-450 kg. Pojmenován je podle dvou typických půlkruhových hřebenů na lebce.
Podle některých odborníků byl převážně mrchožroutem, protože jeho hřebeny byly velmi křehké a jeho čelisti byly poměrně slabé.
Svoje oběti ale mohli také napadnout ostrými drápy na všech končetinách. K rodu Dilophosaurus se často řadí 3 druhy: D. wetherilli, D. breedorum a D. sinensis.
  

 

Edmarka
Edmarka rex byl velkým teropodním dinosaurem, žijícím v pozdní juře na území dnešních USA.
Šlo o velkého dravého dinosaura, který mohl dosahovat délky až přes 12 metrů, čímž patřil k největším.
   

 

Eotyrannus (jitřní tyran)
Eotyrannus žil na území dnešní Velké Británie v období spodní křídy. Tento dávný předek tyrannosaura byl asi 6 metrů dlouhý
a na rozdíl od svého slavnějšího příbuzného měl v poměru k tělu velmi dlouhé a silné přední končetiny. Eotyrannus zřejmě lovil
býložravé ptakopánvé dinosaury jako byl Hypsilophodon a Iguanodon. Není jisté, zda žil a lovil ve smečkách, nicméně je to pravděpodobné.
   

 

Eustreptospondylus (pěkně klenutá žebra)
Eustreptospondylus žil přibližně před 165 milióny let. Byl to po dvou chodící masožravec dlouhý přibližně 7 m a vážící přibližně 220 kg.
Měl poměrně velkou odlehčenou lebkou, čelisti plné ostrých zubů, krátké trojprsté přední končetiny a dlouhé zadní nohy nesoucí celou váhu těla.
Jeho potravu tvořily býložraví dinosauři a jistě nepohrdl ani mršinou.
   

 

Gorgosaurus (hrozivý ještěr)
Gorgosaurus dosahoval délky asi 8 metrů a hmotnosti 2,5 tuny. Žil před 70 miliony let. Gorgosaurus byl poměrně velikým a mohutným predátorem,
který pravděpodobně lovil hadrosauridní dinosaury a ornitomimidy ("pštrosí dinosaury"), což si mohl dovolit díky dobrým rychlostním předpokladům.
  

 

Giganotosaurus
Giganotosaurus carolinii je jedním z největších masožravých dinosaurů (teropodů). Tento obří dravec žil asi před 100 miliony let na
území dnešní Argentiny. Giganotosaurus měl celkově delší lebku (190 cm), délku asi 13 m a hmotnost okolo 8 tun.
  

 

Guanlong (korunovaný drak)
Guanlong byl teropodní dinosaurus žijící na území dnešní Číny před 160 miliony let. Tento teropod představuje nejstaršího
známého tyrannosauroida, který žil o celých 92 milionů let dříve, než populární Tyrannosaurus. Guanlong byl jen 3 m dlouhý,
měl na hlavě výrazný hřeben a disponoval dlouhými předními končetinami se třemi prsty. Pravděpodobně měl pernatý pokryv těla.
  

 

Majungasaurus (Ještěr z Majungy)
Majungasaurus byl velký teropodní dinosaurus ze skupiny abelisauridů. Žil ve svrchní křídě na území dnešního Madagaskaru.
Majungasaurus mohl být kanibalistický. Zajímavostí jsou i dutiny v obratlech, které napovídají existenci vzdušných vaků u tohoto dinosaura
(znak shodný s dnešními ptáky). Neznamená to však, že by byl předkem ptáků. Ti se vyvinuli již mnohem dříve.
  

 

Mapusaurus (Zemský ještěr)
Mapusaurus byl obrovský teropod, který žil v období svrchní křídy na území dnešní Argentiny. Byl zhruba stejně veliký jako
blízce příbuzný druh Giganotosaurus carolinii, měřil kolem 12,5 m a vážil přes 5 tun. Je pravděpodobné, že tito obří dravci žili
ve smečkách a možná tak i lovili. Zdá se logické, že takový způsob lovu mohl být jedině úspěšný při útoku na
tak gigantické sauropody, jako byl Argentinosaurus.
  

 

Megalosaurus (veliký plaz)
Megalosaurus byl jedním z mnoha známých rodů velkých masožravých dinosaurů. Megalosaurus byl dlouhý přibližně 9 m.
Jeho zuby měly dlouhé kořeny, které byly pevně zasazené v čelisti. Jejich korunky byly ze stran zploštělé a ohýbaly se směrem vzad.
Na předních končetinách měl tři prsty, na zadních čtyři (jeden drobný) vybavené silnými drápy.
  

 

Nanotyrannus (malý tyran)
Nanotyrannus byl tyrannosauridní teropod, který žil na konci křídy. Původní nález lebky z roku 1946 byl popsán jako Albertosaurus lancensis.
V roce 1988 však tým paleontologů pod vedením Roberta Bakkera vyslovil názor, že se jedná o samostatný rod malého tyrannosaurida
a stanovil nový taxon Nanotyrannus lancensis. Dnes spíše převládá názor, že se jedná o juvenilní (nedospělý) exemplář rodu Tyrannosaurus.
    

 

Saurophaganax maximus (obrovský pán požíračů ještěrů)
Dle propočtů mohl Saurophaganax dorůstat až 15 metrů. Tyto propočty jsou však ryze spekulativního charakteru, neboť materiál se skládá pouze z
fragmentů lebky, řady metatarsálních článků a prstů (předních i zadních končetin), zubů, několika obratlů, fragmentů předních i zadních končetin
či nekompletní lopatky. Někteří autoři se domnívají, že šlo o nový druh rodu Allosaurus - A. maximus (viz Smith, 1998).
  

 

Spinosaurus (trnitý ještěr)
Spinosaurus byl obrovským masožravým dinosaurem, který žil na území dnešní severní Afriky v křídových periodách asi 95-93 miliony let.
V současnosti je považován za největšího známého dravého dinosaura. Dosahoval délky 18m a hmotnosti 10 t. Charakteristické jsou pro
tento druh dlouhé zádové výběžky obratlů, tvořící jakési „trny“ o délce až přes 2 metry, za života zvířete zřejmě sloužící v podobě kožní plachty,
napnuté mezi těmito výběžky, k termoregulaci. Spinosaurus žil nejspíš na březích křídových jezer a potoků a lovil velké sladkovodní ryby,
možná se živil částečně i mršinami. Pro to svědčí i utváření jeho zubů a čelistí, vhodných k lovení ryb ve vodě. Nelze samozřejmě vyloučit ani potravu
v podobě živých a snad i mrtvých velkých býložravých dinosaurů, žijících v této oblasti před 95 miliony let.
   

 

Spinostropheus gautieri
Spinostropheus gautieri byl 2 metry vysoký, 6 metrů dlouhý, odhadovaná hmotnost 200 kg. Byl nalezen na Sahaře v Abaka v Nigeru.
Odhadované stáří nálezu 130–122 miliónů let (Ma), spodní křída. Byl to dvounohý Masožravec.
 

 

Suchomimus (Napodobitel krokodýla)
Suchomimus byl velký dravý dinosaurus, který žil na území dnešní severní Afriky v křídovém období (asi před 120-110 miliony let).
Suchomimus byl objeven jako nedospělý, 11 metrů dlouhý exemplář. V dospělosti pravděpodobně přesáhl délku 12 metrů a patřil tak k
největším známým teropodům. Tento spinosauridní dinosaurus se pravděpodobně živil rybami a příležitostně menšími druhy dinosaurů.
Byl blízce příbuzný evropskému rodu Baryonyx.
  

 

Tarbosaurus (děsivý ještěr)
Tarbosaurus byl velký teropodní dinosaurus z čeledi Tyrannosauridae. Byl vývojově nejbližším příbuzným populárního severoamerického tyrannosaura.
Tarbosaurus byl také poněkud menší, největší objevené exempláře jsou dlouhé asi 10 metrů.
  

 

Torvosaurus
Torvosaurus byl velkým dravým dinosaurem, který žil na konci jurského období v USA a v Portugalsku. Dosahoval délky až 12 metrů a hmotnosti přes 3 tuny,
takže patřil k největším teropodům vůbec. Největší lebka by v kompletním stavu měřila asi 158 cm, což je o několik centimetrů více, než u největších lebek
populárního Tyrannosaurusa. Torvosaurus tedy může představovat největšího dosud známého jurského teropoda.
  

 

Tyrannosaurus (ještěr tyran)
Tyrannosaurus rex byl jedním z největších masožravých dinosaurů. Přesto, že ztratil primát největšího dravého dinosaura,
svou tělesnou stavbou patřil k nejmohutnějším a nejnebezpečnějším. Žil před asi 68-65 miliony let na území celých dnešních Spojených států amerických.
Dosahoval délky 12m a hmotnosti 6,5t. Tyrannosaurus patřil k dominantním dravcům svrchnokřídových ekosystémů. Podle výzkumů mozkové
dutiny lebky měl výborný čich a zrak, a dokázal tak aktivně vyhledávat potravu, kterou tvořili zřejmě rohatí a kachnozobí dinosauři.
Vzhledem k silným nohám se pravděpodobně pohyboval na svou velikost velmi rychle (až kolem 30 km/h) a dělal při běhu kroky dlouhé
až 5,6 metru (velikost největší objevené stopy byla 86 cm). Při jednom pokusu bylo vypočteno, že dospělý jedinec mohl mít sílu stisku až
2200 kg na čtvereční palec. Samozřejmý je také předpoklad, že tyrannosauři byli teplokrevní a jejich mláďata možná měla pernatý pokryv těla.
Tyranosaurus se dožíval až 20let.
    

 

 

 

 

 
TOPlist
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek